Що е копирайтинг?

XXI век е времето, в което основното средство за онлайн комуникация е текстът. Текстът се използва, за да се предлагат продукти, за да се обяснят техните предимства и функции. Но ако текстът не е написан достатъчно ясно, стегнато и без грешки, то това ще отблъсне потенциалния клиент. И тук важна е ролята на добрия копирайтър. Копирайтърът е човекът, който пише текстове на всякаква тематика, така че да бъдат максимално ясни и достъпни до читателите. Съществуват няколко видове писане: копирайтинг и рерайтинг.

Копирайтингът е  по – сложно от рерайтинг. При него се пишат текстове буквално от нулата и се изисква известно време, за да се достигне максимална уникалност и  качество на текста. Затова и тази услуга е по – търсена. Рерайтингът е услуга, при която вече съществуващ  текст се пренаписва с цел по – голяма уникалност и качество.